Izvod iz zapisnika o održanoj 15. izbornoj Konvenciji SDP-a GO Nova Gradiška